Oferim soluția software completa pentru generarea efectiva a declarației D406 (SAF-T)

Fluxul de lucru al aplicației:
  1.  Se importa date din diverse surse. Datele fiind stocate intr-o baza de date acesta operațiune poate fi făcută in mai mulți pași.
  2. Se pre-validează datele și in funcție de rezultat se corectează in sursa și se importa din nou, sau se corectează direct in baza de date, sau se exporta XML, se corectează cu un editor după care se importa din nou XML-ul. Daca se va implementa posibilitatea editării direct din aplicație se vor putea face corecții direct in aplicație.
  3. Se validează datele. Validarea va fi făcută 100% după regulile ANAF.
  4. Opțional, se rulează scripturi customizate pentru verificarea corelațiilor
  5. Se generează fișierul PDF semnat.

Oferim:

  • Posibilitatea de a defini script-uri customizate pentru a verifica diverse corelații intre date, in vederea depunerii unei declarații corecte. Trecerea prin validator nu garantează corectitudinea declarației, declarantul asumându-și conținutul. Este mult mai ușor sa se creeze proceduri de validare pe structuri relaționale (tabele) decât pe structuri ierarhice (XML).
  • Validare fișier XML. Validarea fișierului se va face apelând aplicația DUK Integrator pusa la dispoziție de ANAF. De reținut ca DUKIntegrator-ul este integrat in REL2SAF-T, fiind folosit in mod automat și transparent de către aplicație, inclusiv partea de actualizare.
  • Generare fișier XML. Fișierul XML poate fi generat chiar daca nu a reușit validarea, pentru situațiile in care se doresc corecturi. Fișierul corectat poate importat din nou in aplicație și validat.
  • Generarea fișierului XML doar pentru secțiunile alese de către utilizator (depunere declarații modale).
  • Generare și semnare fișier PDF